top of page

 

EDO BIG Board 米色 - 双板 

 

双板意味着更多 创造空间 给你的孩子

 

特征

  • A-Frame结构,坚固稳定的支架
  • 坚固耐用的机身不同于传统的薄而脆弱的机身
  • 宽敞的储物空间足以安全存放各种小玩意
  • 防滑硅胶可将白板固定到位且不滑
  • 2 步高度调整 - 请参阅尺寸
  • 其他磁性品牌兼容使用

 

* 图片上的储物盒单独出售

EDO BIG Board BEIGE - 双板

AU$445.00價格
Color: BEIGE
Delivery in 6 weeks
bottom of page